Zebranie rodziców uczniów klas I 2015/2016

Zapraszamy Państwa w piątek 4 września na godzinę 15:30 na spotkanie z dyrekcją i wychowawcami. Część pierwsza sapotkania rozpocznie się w sali gimnastycznej.