Karta do szlabanu

Planujemy aktualizację oprogramowania kart do szlabanu. Uczniowie posiadający karty proszeni są o ich zdeponowanie w sekretariacie szkoły do 20 grudnia 2018r. Zaktualizowane karty będzie można odebrać po nowym roku. Niezaktualizowane karty będą nieaktywne.