Przypomnienie

Przypominamy, że dzień 2.01.2019r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych .