Zebrania rodziców uczniów klas II i III

25 września 2019r. ( środa ) zapraszamy rodziców uczniów klas II i III na zebranie.

- 15:15 zebranie rodziców uczniów klas II z wychowawcami w wyznaczonych salach,

- 15:15 zebranie rodziców uczniów klas III w sali gimnastycznej,

- 16:00 zebranie rodziców uczniów klas III z wychowawcami w wyznaczonych salach,

- 17:30 w sali nr 4 zebranie Rady Rodziców.