27.10. 2016 r. kl. I B, chcąc uczcić pamięć Polaków  pomordowanych w czasie wojny, zwiedziła miejsce kaźni i męczeństwa- zamojską Rotundę.

      Podczas zwiedzania młodzież oddała hołd poległym. Uczniowie zapalili znicze przed tablicami upamiętniającą tragiczną śmierć na Rotundzie uczennic naszej szkoły- Grażynki Kierszniewskiej i Halinki Białłówny, a także Danusi Sztarejko, siostry ciotecznej Grażynki.

Były to rówieśnice naszych uczniów.

    Wycieczka była żywą lekcją historii i patriotyzmu. 

Szanowni Absolwenci, Pedagodzy, Goście!

Uroczystość Jubileuszu 100-lecia II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej
w Zamościu już za nami !   

Dziękuję wszystkim Gościom, którzy swoim przybyciem uświetnili naszą uroczystość, byli z nami, złożyli nam wiele wspaniałych życzeń i gratulacji, obdarzali ciepłym uśmiechem. Dziękuję za opowieści o szkole i wiele wzruszeń. Było nam niezmiernie miło gościć Państwa w murach szkoły. Sprawiliście nam swoją obecnością ogromną radość.  

Dziękujemy za miłe, pełne serdeczności opinie zaproszonych gości, a przede wszystkim naszych absolwentów, a właśnie one są najbardziej obiektywne i satysfakcjonujące. Podkreślali oni przemyślane pomysły, dopracowanie detali, doskonałą pracę zespołu nauczycieli i  uczniów, co pozwoliło rozwinąć im skrzydła.

Te wyrazy wdzięczności, podziękowania i zachwyty są dla nas największą nagrodą za całoroczną pracę.

Pragnę w tym miejscu serdecznie podziękować wszystkim, którzy aktywnie pracowali
nad organizacją Jubileuszu: Nauczycielom ,Uczniom i pracownikom szkoły.

Dziękuję Państwu za stworzenie

podniosłej a zarazem serdecznej atmosfery jubileuszowego spotkania. 

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego

im. Marii Konopnickiej w Zamościu
- Beata Chmura

Zamość dn. 10 października 2016 r.

     Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image

 W dniach 18-24 września odbył się wyjazd do Izraela w ramach projektu Erasmus+ Młodzi Europejczycy przeciwko antysemityzmowi. To pierwszy etap międzynarodowej wymiany młodzieży, dzięki której wraz z koleżankami i kolegami z Niemiec i Łotwy będziemy mieli okazję lepiej poznać problem antysemityzmu w tych krajach.

Czytaj więcej...

Tekst został opracowany przez naszego nauczyciela historii Pana Adama Kurnika głównie w oparciu o monografię Michała Bojarczuka " Academia Zamosciensis "

 Początki zamojskich liceów ogólnokształcących.

       W bieżącym roku przypada 98 rocznica odzyskania niepodległości i 100 rocznica odbudowy

polskiego szkolnictwa średniego w Zamościu . Są to rocznice pozornie tylko nie mające ze sobą

wiele wspólnego, bo jak się okazuje, powstanie polskich gimnazjów o dwa lata poprzedziło

odrodzenie się państwa polskiego .            

Zależności między tymi wydarzeniami są jednak niezaprzeczalne . Powstanie w Zamościu polskich szkół średnich w 1916 roku jest związane z objęciem Zamojszczyzny okupacją austriacką .

Czytaj więcej...

Prezentujemy wydawnictwa związane z historią II LO: obie części monografii szkoły autorstwa dr B.Sawy: "Dziewczęta w fartuszkach. 1916-1970" wyd. II i "Uczniowie bez mundurków.1970-2000" wyd. I oraz Gazeta Jubileuszowa. Monografia (każda część) po 40 zł, gazeta 3 zł do zakupienia od dzisiaj w bibliotece szkolnej oraz w czasie obchodów Jubileuszu.

Thumbnail image Thumbnail image