Rekrutacja

 

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. MARII KONOPNICKIEJ W ZAMOŚCIU
ROK SZKOLNY 2018/2019

Profile klas

 

Lp.
Klasa
Nazwa klasy
Rozszerzenia w przedmiotach
I język
II język
(do wyboru)
Przedmiot punktowany przy rekrutacji
1.
I A
matematyczno- fizyczna
matematyka, fizyka
j. angielski
j. rosyjski, j.
j. niemiecki
j. polski, j. angielski, matematyka, fizyka
2.
I B
europejska
geografia, wos, j. angielski
j. angielski
j. francuski,
j. niemiecki,
j. polski, j. angielski, matematyka, wos
3.
I C
psychologiczno-pedagogiczna
j. polski, historia, biologia, j. angielski j.włoski, j. niemiecki j. polski, j. angielski, matematyka, biologia
4.
I D
humanistyczno-dziennikarska
j. polski, historia, wos
j. angielski
j. niemiecki, j. francuski
j. polski, j. angielski, matematyka, historia
5.
I E
humanistyczno-prawnicza
j. polski, historia, wos
j. angielski
j. niemiecki, j. rozyjski
j. polski, j. angielski, matematyka, historia
6.
I F
matematyczno-geograficzna
geografia, matematyka, 
j. angielski
j. niemiecki, j. włoski
j. polski, j. angielski, matematyka, geografia
7.
      I G
biologiczno-chemiczna biologia, chemia j. angielski j. niemiecki j, rosyjski j. polski, j. angielski, matematyka, biologia
8.
I H
biologiczno-chemiczna biologia, chemia j. angielski j. włoski,
j. niemiecki,
j. polski, j. angielski, matematyka, biologia

 

Podanie 

Terminy

 

PORADNIK DLA KANDYDATA

 

Drogi Gimnazjalisto!

Wkrótce w Twoim życiu zacznie się nowy etap - nauka w szkole ponadgimnazjalnej. Może ona potrwać trzy lub  cztery lata. To, gdzie i w jaki sposób je spędzisz, zależy w dużej mierze od Ciebie. Ten krótki poradnik pomoże Ci przebrnąć przez wybór nowej szkoły i w załatwieniu niezbędnych formalności. Podzielony jest on na następujące części:

Jak wybrać szkołę i oddział (klasę)?

ta część przeznaczona jest dla niezdecydowanych. Tu dowiesz się, co zrobić, aby podjąć właściwą decyzję o wyborze szkoły i oddziału (klasy).

 

Przebieg rekrutacji

to opis wszystkich czynności, które musisz wykonać, aby dostać się do wybranej szkoły i oddziału (klasy).

 

Wniosek o przyjęcie ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej

to szczegółowy poradnik jak wypełnić wniosek o przyjęcie do szkoły.

 

Informacje dostępne w Internecie

tu znajdziesz informację na temat tego, jakie dane będą dla Ciebie dostępne za pośrednictwem Internetu.

 

Ważne daty

to lista terminów, których musisz się trzymać. Tu

Pamiętaj, że na Twoje wszelkie pytania i wątpliwości odpowie Twój wychowawca w gimnazjum. Dodatkowo, wszelkie informacje dotyczące rekrutacji będą umieszczane na stronie internetowej https://nabor.pcss.pl/zamosc/szkolaponadgimnazjalna/nabor/

Dzięki zastosowaniu do rekrutacji systemu informatycznego, będą one aktualizowane na bieżąco i dostępne dla Ciebie przez cały czas.

 

 

Jak wybrać szkołę i oddział (klasę)?

 

Wybór szkoły ponadgimnazjalnej to trudna, odpowiedzialna i ważna decyzja. Może ona zaważyć na całym Twoim późniejszym życiu. Dlatego powinieneś tę decyzję podjąć rozważnie. Weź pod uwagę swoje zainteresowania i zdolności. Pomocy i porady możesz szukać u swoich rodziców (opiekunów), wychowawcy, szkolnego pedagoga. Warto też odwiedzić kilka szkół, którymi jesteś zainteresowany, zobaczyć, jaka panuje tam atmosfera. Możesz porozmawiać z pedagogiem w szkole, w której chciałbyś się uczyć.

Wybrać możesz aż trzy szkoły ponadgimnazjalne i dowolną liczbę oddziałów (klas) w tych szkołach. Na pierwszym miejscu wpisz tę szkołę i oddział (klasę), w której najbardziej chciałbyś się uczyć. Nawet jeśli obawiasz się, że zabraknie Ci punktów na to, aby się tam dostać. W najgorszym przypadku znajdziesz miejsce w drugiej lub trzeciej szkole, a może innej klasie.

Przebieg rekrutacji

 

Oto kilka sformułowań, które powinieneś znać przed przystąpieniem do rekrutacji:

Lista preferencji

Lista, na której wpisujesz szkoły i oddziały (klasy), w których chciałbyś się w przyszłości uczyć.

 

Szkoła pierwszego wyboru

Szkoła, którą wpisałeś jako pierwszą na swojej liście preferencji.

Rekrutacja składa się z następujących etapów (ważne daty dotyczące wszystkich etapów podane są na końcu tego dokumentu):

 

Wybór szkół i oddziałów (klas), w których chcesz kontynuować naukę

To oczywiście pierwszy krok. Wskazówki, jak to zrobić, przedstawiliśmy w poprzedniej części tego poradnika.

 

Wypełnienie i złożenie wniosku o przyjęcie ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej

To formalne potwierdzenie Twojego wyboru. Wniosek o przyjęcie i sposób jego wypełnienia są szczegółowo opisane w następnej części.

 

Dostarczenie kopii świadectwa do szkoły pierwszego wyboru

Wraz ze świadectwem otrzymasz trzy jego kopie. Jedną z nich zanieś do szkoły pierwszego wyboru razem z zaświadczeniem o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

 

Ogłoszenie wyników wstępnego przydziału

Na podstawie Twojej listy preferencji oraz liczby punktów, system dokona przydziału. Informację o tym, do której klasy się dostałeś, znajdziesz w Internecie oraz w Twojej szkole pierwszego wyboru. Jeśli nie uda Ci się dostać do żadnej z klas, wówczas przejrzyj listę wolnych miejsc. Będzie ona dostępna w szkole ponadgimnazjalnej  oraz w Internecie.

 

Dostarczenie oryginału świadectwa do szkoły

Jeśli dostałeś się do jednej z wybranych przez siebie szkół, koniecznie jak najszybciej zanieś do niej świadectwo. W ten sposób potwierdzisz swoją wolę nauki w tej szkole.

 

 

Nabór uzupełniający

Jeśli nie udało Ci się dostać do żadnej z wybranych szkół, przejrzyj listę wolnych miejsc. Wybierz jedną z klas, w których są jeszcze wolne miejsca. Idź do szkoły, do której należy ta klasa. Tam złóż podanie o przyjęcie do tej klasy wraz z kompletem oryginalnych dokumentów.

 

 

Na tym rekrutacja się kończy. Od tej chwili jesteś uczniem szkoły ponadgimnazjalnej i zaczynają się wakacje!

 

Wniosek o przyjęcie ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej

 

Wniosek o przyjęcie ucznia obejmuje:

?         dane kandydata i rodziców/prawnych opiekunów,

?         adres zamieszkania kandydata i rodziców/prawnych opiekunów

?         dane kontaktowe rodziców/prawnych opiekunów,

 

?         listę preferencji (wybrane szkoły i oddziały)

Dane kandydata

Dane kandydata, które musisz podać, to:

-  imię i nazwisko,

-  data urodzenia,

- numer PESEL a w przypadku braku numeru PESEL ? serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

- adres zamieszkania kandydata.

PESEL jest to specjalny numer, który nadawany jest każdemu obywatelowi Polski w dniu jego urodzin. Numer ten jest inny dla każdego mieszkańca naszego kraju. To on będzie Cię identyfikował w systemie informatycznym użytym do rekrutacji.

Dane rodziców

Dane rodziców/prawnych opiekunów (oddzielnie dla matki i ojca), które należy podać, to:

-  imię i nazwisko,

-  adres zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów

- telefon kontaktowy rodziców/prawnych opiekunów (tel. domowy, komórkowy),

-  adres e-mail rodziców/prawnych opiekunów,

Lista preferencji

Teraz nadszedł czas na omówienie listy preferencji. Na tę listę wpisujesz te szkoły i oddziały (klasy), w których chciałbyś się          
w przyszłości uczyć. Pamiętaj przy tym o następujących sprawach:

 

?         Rekrutacja prowadzona jest do oddziałów (klas), a nie do szkół.

Oznacza to, że tak naprawdę wybierasz konkretną klasę lub klasy    
w szkole, w której chcesz się uczyć. Spróbujmy to prześledzić na przykładzie. Załóżmy, że w Twojej wymarzonej szkole są cztery klasy: IA, IB, IC i ID. Ty na swoją listę preferencji wpisałeś tylko IA. W wyniku przydziału okazało się, że zabrakło Ci punktów, aby dostać się do klasy IA. Ponieważ jednak nie wpisałeś żadnej innej klasy z tej szkoły, system nawet nie będzie próbował przydzielić Cię do klas IB, IC i ID. Nawet, jeśli starczyłoby Ci punktów, nie dostaniesz się do żadnej z tych klas. Pamiętaj, że jeśli chcesz, możesz na swojej liście preferencji podać nawet wszystkie oddziały (klasy) z wybranej szkoły.

?         Kolejność, w jakiej wpisujesz poszczególne oddziały (klasy), jest ważna.

Najpierw wpisz te oddziały (klasy), w których chcesz się uczyć najbardziej. System informatyczny będzie najpierw próbował przydzielić Cię do tej klasy, która jest na pierwszym miejscu Twojej listy. Jeśli okaże się, że masz za mało punktów, będzie próbował przydzielić Cię do klasy znajdującej się na drugim miejscu Twojej listy. I tak będzie dalej próbował, aż znajdzie dla Ciebie miejsce w jednej z podanych przez Ciebie klas lub dotrze do końca Twojej listy.

?         Podaj jak najdłuższą listę.

Jeśli wybierzesz mało oddziałów (klas) i zabraknie Ci punktów, nie dostaniesz się nigdzie. Daj systemowi szansę dokonania korzystnego dla Ciebie przydziału.

?         Możesz wybierać oddziały (klasy) należące do trzech różnych szkół.

Na Twojej liście mogą być nawet wszystkie oddziały (klasy) pod warunkiem, że znajdują się one w trzech różnych szkołach. Zespołu Szkół nie należy traktować jak szkoły, tzn. że wybranie 3 szkół z tego samego zespołu wyczerpuje już limit dozwolonej ilości szkół (nie możesz wybrać kolejnej szkoły).

?         Nie wpisuj szkół spoza Zamościa.

Lista preferencji jest wpisywana do systemu informatycznego. Niestety, nie wszystkie szkoły biorą udział w rekrutacji elektronicznej. Elektronicznym naborem objęte są szkoły ponadgimnazjalne, dla których organem prowadzącym jest Miasto Zamość. W razie wątpliwości listę szkół biorących udział w rekrutacji elektronicznej możesz sprawdzić na stronie internetowej https://nabor.pcss.pl/zamosc/szkolaponadgimnazjalna/nabor/?service=page/Home

 

Jeśli zamierzasz wybrać szkołę, która jest poza systemem (na przykład do szkoły spoza Zamościa), nie wpisuj jej na listę preferencji. Musisz się do niej udać osobiście i złożyć tam wszystkie wymagane przez tę szkołę dokumenty. Musisz to zrobić niezależnie od tego, że wybierasz szkoły w Zamościu.

Pozycja

Szkoła

Oddział

1

III Liceum Ogólnokształcące

I A

2

III Liceum Ogólnokształcące

I B

3

II Liceum Ogólnokształcące

I D

4

Technikum nr 3

I A

5

Technikum nr 3

I B

6

III Liceum Ogólnokształcące

I C

7

II Liceum Ogólnokształcące

I A

8

II Liceum Ogólnokształcące

I C

9

????????????????

??..

10

????????????????

??..

?.

????????????????

??..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oto przykład wypełnionej listy preferencji.

Tabela 1. Lista preferencji

W tym przykładzie widać, że można na liście preferencji ,,przeplatać'' oddziały (klasy) z różnych szkół (ale tylko trzech).

Z każdej szkoły można wybrać dowolną liczbę oddziałów.

Szkoła, która znajduje się na pozycji 1. na Twojej liście preferencji jest Twoją szkołą pierwszego wyboru. Od tej pory to właśnie ona będzie się Tobą opiekować w procesie rekrutacji i to do niej będziesz musiał zanosić wszelkie dokumenty. Także wniosek zawierający listę preferencji.

Informacje dodatkowe

Tutaj także musisz zaznaczyć, czy chcesz mieć dostęp do swoich danych przez Internet. Jeśli nie wpiszesz ,,Tak'' w odpowiednią kratkę, Twoje dane nie pojawią się w Internecie. Będziesz mógł je sprawdzić tylko  bezpośrednio w szkole pierwszego wyboru.

Przy składaniu wniosku do tej szkoły, otrzymasz od niej numer PIN. Jest to Twoje hasło dostępu do znajdujących się w Internecie Twoich danych. Chroń je przed nieupoważnionymi osobami.

 

Jak wypełnić wniosek?

Najpierw zapoznaj się dokładnie z ofertą szkół. Kiedy już to zrobisz, możesz przystąpić do wypełnienia wniosku. Możesz to uczynić na dwa sposoby: tradycyjnie (długopisem) lub też w Internecie. W rzeczywistości obie metody są do siebie bardzo podobne.

 

Jeśli zdecydujesz się na ten pierwszy sposób, musisz wykonać następujące kroki:

?         podbierz formularze wniosku ze strony internetowej, w szkole ponadgimnazjalnej lub w swoim gimnazjum,

?         wypełnij czytelnie wszystkie pola formularza,

?         podpisz formularz,

?         poproś swoich rodziców (opiekunów) o podpisanie wypełnionego formularza,

 

?         wypełniony formularz zanieś do szkoły pierwszego wyboru.

Jeśli zdecydujesz się wypełnić formularz w internecie:

?              udaj się na stronę 

                  https://nabor.pcss.pl/zamosc/szkolaponadgimnazjalna/nabor/?service=page/Home

?              stwórz swoją listę preferencji,

?              wypełnij pozostałe pola formularza,

?              wydrukuj wypełniony formularz i podpisz            

                   własnoręcznie długopisem,

?              poproś swoich rodziców (opiekunów) o 

                  podpisanie wydrukowanego formularza,

?              zanieś formularz do szkoły pierwszego  

 

                  wyboru.

Korzyści z wypełniania dokumentów w Internecie

      Wybór elektronicznego wypełniania wniosku przez ucznia daje możliwość       
      kontrolowania wyboru kolejności preferencji oraz korygowania błędów
      i pomyłek w trakcie wypełniania. Elektroniczne wypełnianie wniosku               
      przez uczniów jest dla szkół ponadgimnazjalnych      
      bardzo pomocne, ponieważ dokumenty wypełnione internetowo są spójne
      z systemem ?Nabór 2018?, a dane automatycznie przesyłane są do bazy     
      danych.

      Taka forma wypełnienia dokumentów usprawniłaby pracę operatorów          
      poprzez skrócenie czasu wprowadzania danych z wniosku.

 

Informacje dostępne w Internecie

 

W Internecie znajdziesz szereg przydatnych informacji. Oprócz publikowanych aktualności, znajdziesz tam:

Informator o ofercie szkół

Szczegółowy opis oferty szkół ponadgimnazjalnych poszczególnych oddziałów (klas), języków obcych, zawodów i profili kształcenia w tych oddziałach (klasach). Korzystając z tego właśnie informatora, będziesz mógł elektronicznie wypełnić wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej.

 

Informacje o obłożeniu oddziałów (klas)

Podczas trwania rekrutacji, będziesz mógł sprawdzić, ilu kandydatów zgłosiło się do poszczególnych oddziałów (klas). Będą to informacje aktualizowane na bieżąco. Należy je zatem traktować tylko jako dane orientacyjne. Kiedy bowiem zgłoszą się nowi kandydaci lub ktoś zmieni swoją listę preferencji, także i te informacje ulegną zmianie.

 

Twoje dane i wyniki rekrutacji

O ile zgodziłeś się na umieszczenie swoich danych w Internecie, będą one dla Ciebie dostępne po podaniu numeru PESEL oraz PIN. Znajdziesz tu informacje o swoich preferencjach (możesz sprawdzić, czy są poprawne), o ocenach i wreszcie o wynikach rekrutacji.

 

Informacje o wolnych miejscach

Będziesz mógł tu znaleźć informacje o tym, które szkoły i oddziały (klasy) mają jeszcze wolne miejsca. W razie niepowodzenia podczas pierwszego przydziału, tu będziesz mógł znaleźć klasę dla siebie w naborze uzupełniającym.

 

 

 

 

Wirtualny spacer po szkole